De-Energieke-Rondeveners-warmtescanners

Over ons

Wij zijn inwoners van De Ronde Venen die allemaal graag ons steentje willen bijdragen aan een duurzame gemeente. Met onze acties willen we andere buurtgenoten inspireren om mee te doen. Op deze website laten we zien wat er in de buurt gebeurt en delen we onze ervaringen voor een klimaatpositief leven.

Wie zijn wij

Wij zijn een groep inwoners die zich vrijwillig inzet voor een duurzame gemeente. In Abcoude en Baambrugge zijn subgroepen actief: Energiek Abcoude en Energiek Baambrugge. We nodigen initiatiefnemers uit andere kernen uit om ook subgroepen te vormen.

Samen zijn we op weg naar een duurzaam Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek.

Kerngroep

De kerngroep bestaat uit Hans van Kessel, Monique de Bruin, Chantal Bekker en Joke van Wieringen. We komen maandelijks bij elkaar om activiteiten van ons jaarplan te bespreken. Ook vertegenwoordigers van Energiek Abcoude en Baambrugge zijn hierbij aanwezig.

De stichting is opgericht in 2019. Het bestuur wordt gevormd door Hans van Kessel (voorzitter), Monique de Bruin (penningmeester) en Joke van Wieringen (secretaris).

Voor onze acties zijn verschillende vrijwilligers actief, zoals de warmtescanners die ruim 400 warmtescans hebben uitgevoerd.

Doe mee als vrijwilliger

Ons platform bestaat uit verschillende vrijwilligers:

Meld je aan als vrijwilliger of voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Energiek Abcoude vergadert eens per maand
Energiek Abcoude vergadert eens per maand
Contact

Stichting Platform Energieke Rondeveners
Voordijk 24
1391 VW Abcoude
info@energieke-rondeveners.nl
Bank: NL57 RABO 0337 6365 32
KvK: 73767549

Inspiratie

Overal in Nederland zijn burgerplatforms actief om hun gemeente te verduurzamen. Kijk eens hoe anderen het aanpakken en laat je inspireren:

Back to top