Zonsopgang-sneeuw

Klimaatmonitor

We zijn samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente. Wat houdt dat precies in en hoe doen we het?

Waar staat onze gemeente?

De nieuwe gemeenteraad is van start. De klimaatambities zijn verlaagd, maar de de roep om snelle klimaatactie neemt alleen maar toe. We willen de gemeente daarom scherp houden met een klimaatmonitor, waaruit blijkt dat we nog veel belangrijke stappen moeten gaan zetten de komende vier jaar. Onze gemeente noemt zich een 'snelle volger', maar loopt in de praktijk erg achter vergeleken andere gemeenten en het gemiddelde in Nederland. Binnenkort zal de klimaatburgemeester de klimaatmonitor samen met een manifest overhandigen aan de gemeenteraad.

Waar-staat-je-gemeente-de-ronde-venen-klimaatmonitor

Duurzame energie

Op dit moment verbruiken we in de gemeente ruim 4000 TeraJoule (TJ) aan energie. De bronnen zijn voornamelijk olie, aardgas en elektriciteit uit centrales. De verwachting is dat we in 2040 dubbel zoveel elektriciteit gebruiken dan nu. Dat komt omdat we van olie en gas afgaan. Er is daardoor meer elektriciteit nodig voor het verwarmen van onze huizen en omdat we elektrisch gaan rijden.

Volgens de Klimaatmonitor werd in 2019 in onze gemeente 232 TJ (5,8 %) aan zonne-energie opgewekt. Het is duidelijk dat er een enorme opgave ligt voor onze gemeente om duurzame energie op te wekken.

Minder afval

In onze gemeente gooit een inwoner gemiddeld 183 kilo fijn restafval per jaar weg. Daarvan bestaat een groot deel, ruim 65 kilo, uit groente, fruit en tuinafval (gft). Dit maakt de hoeveelheid restafval per inwoner onnodig hoog. Dat is zonde, want het verbranden van restafval is slecht voor ons milieu en de meest kostbare vorm van afvalverwerking.

De eerdere doelstelling van de gemeente om het afval per 2020 terug te brengen tot 123 kilo is niet gehaald. De gemeente streeft nu de landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling na om 75% van het afval te scheiden en in 2023 te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit moment ligt dat percentage op 61% (2018) en op 180 kilo restafval per inwoner per jaar (2019). Het plan om de inwoner meer te laten betalen voor meer afval is met de nieuwe gemeenteraad helaas van tafel.

De Energieke Rondeveners zijn in overleg met de gemeente geweest om de mogelijkheden van luierrecycling te bespreken. Helaas wil de gemeente hier geen actie in ondernemen. 10% van ons afval bestaat uit luiers en incontinentie materiaal. Per gezin met baby is dit echter veel meer, zo'n 264 kg per jaar. Dat is ruim 2,5 keer zo veel als de doelstelling van 100 kilo.

Meer weten?

Lees meer over hoe de landelijke klimaatdoelen lokaal worden uitgewerkt en wat betekent dit voor de inwoners.

Back to top