Werkgroep-Abcoude-over-nieuwe-energie

Energiek Abcoude – werkgroep Zonnevelden

Zonnevelden in Abcoude

Zomer 2023 heeft de gemeente een beleidsplan met betrekking tot zonnevelden aangenomen. In het kort komt het erop neer dat er voor 2030 90 hectare aan grootschalige zonnevelden gerealiseerd mag worden. De werkgroep Abcoude Zon is bezig met het ontwikkelen van een volledig coöperatief zonneveld van 14 tot 25 hectare. De werkgroep doet dit in samenwerking met Veenwind. Ook de werkgroep Energiek Baambrugge is druk bezig met het ontwikkelen van een coöperatief zonneveld in hun kern.

Op dit moment worden er 2 locaties onderzocht: de Waardassackerpolder en het Geingebied. Lees het nieuwsitem van Veenwind voor de laatste stand van zaken.

Over de werkgroep

De werkgroep Zonnevelden van Energiek Abcoude wordt geleid door Victor Meijer en richtte zich in eerste instantie op het onderzoeken van mogelijke inpassing van zonnevelden en windturbines in de zoekgebieden rond Abcoude, maar is inmiddels enkel bezig met zonnevelden nadat de gemeenteraad windturbines heeft uitgesloten. De vraag 'of' is daarbij niet meer relevant. De gemeenteraad heeft immers al besloten en is door de RES (de Regionale EnergieStrategie) ook gebonden aan een bepaalde productie hernieuwbare energie. De vragen 'waar en hoe' zijn des te belangrijker. Uitgangspunt van de werkgroep is dat de inwoners van Abcoude het beste kunnen beslissen over wat er in Abcoude gebeurt. Dat is overigens ook het uitgangspunt van de gemeente. 

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is dan ook om geschikte locaties te vinden die aan een aantal eisen moeten voldoen. Eén van de eisen is dat er voldoende draagvlak moet zijn van de mensen in Abcoude voor een bepaalde locatie. Daarnaast zoeken wij projecten waar de bewoners van Abcoude beter van worden. Dat zijn bijvoorbeeld projecten waar inwoners van Abcoude financieel in kunnen deelnemen en zo profiteren van het project. Daarnaast is het ook belangrijk dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan het dorp. Tenslotte hoort bij die financiële participatie ook zeggenschap zodat het belang van Abcoude gedurende de looptijd van een zonneveld (vaak meer dan 20 jaar) gewaarborgd kan worden.

Zonnevelden

De gemeente heeft voor Abcoude / Baambrugge, inclusief de Waardassackerpolder, een doelstelling geformuleerd voor de te produceren hernieuwbare energie. Dat vertaalt zich in ongeveer 50-75 hectare zonnevelden, te verdelen over twee of meerdere projecten. Wij staan in nauw contact met eenzelfde werkgroep in Baambrugge en hebben afgestemd dat wij beide 50% van deze doelstelling voor onze rekening nemen. Verder hebben wij een goed contact met de gemeente over haar beleid ten aanzien van de locatiekeuze. Ook hebben wij contacten met de netwerkbeheerders Stedin en Liander omdat aansluiting op het netwerk een belangrijke kostenpost is bij een zonneveld en daarom één van de factoren is voor de locatiekeuze. Tenslotte zijn gesprekken opgestart met projectontwikkelaars om te inventariseren welke mogelijke projecten nu al in de planning staan.

In het nieuws

In het kerstnummer van 2022 van De Groene Venen stond een interview met Victor Meijer, voorzitter van de werkgroep Zonnevelden, waarin werd uitgelegd wat er in 2022 is gebeurd. De werkgroep heeft zich verdiept in het proces, de (on)mogelijkheden en de meest wenselijke insteek voor de bewoners van Abcoude. De leden hebben criteria bepaald voor steun aan zonnevelden (o.m. de ligging, burgerparticipatie en medezeggenschap) en zijn in gesprek met grondeigenaren en ontwikkelaars van vier initiatieven die alle nog in de planfase zitten. Ook is er een oproep gedaan deel te nemen aan een klankbordgroep, met een evenwichtige samenstelling, van zo’n 30 mensen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Interesse? Meld je hier aan.

Back to top