zonneveld-baambrugge-meeting

Zonnevelden in Baambrugge en Abcoude

Energiek Baambrugge onderzoekt of de inwoners zelf een zonneveld kunnen gaan ontwikkelen, voor en door de inwoners van het dorp. In Abcoude wordt er door Energiek Abcoude en Veenwind ook gekeken naar de (beperkte) mogelijkheden voor een zonneveld.

Gemeentelijk beleid zonnevelden

De gemeenteraad van DRV heeft dit voorjaar een nieuw ‘Beleidsplan grootschalige zonnevelden’ vastgesteld. Het doel is 95 hectare zonneveld in 2030, verdeeld over de gehele gemeente. Uiteraard vindt onze gemeente het belangrijk dat er lokale initiatieven zijn; dan kan de gemeente lekker achterover leunen totdat er vergunningaanvragen binnenkomen.

De aanvraagprocedure klinkt simpel: na vooroverleg met de gemeente vraagt de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het college van B&W beslist over de aanvraag; deze hoeft dan niet meer langs de gemeenteraad en dat scheelt tijd. Tot zover het positieve nieuws.

zonnevelden-beleid-kaart-de-ronde-venen

Er zijn namelijk zóveel randvoorwaarden dat het aantal locaties waar een zonneveld mogelijk is zeer beperkt is, bijvoorbeeld:

  • zonnevelden mogen niet te dicht bij de woonkernen (hierdoor valt bijv. de ‘driehoek’ achter de Herenweg in Wilnis af);
  • zonnevelden mogen niet bij de Stelling van Amsterdam;
    er is een minimale onderlinge afstand tussen twee zonnevelden (deze verschilt per landschapstype);
  • minimaal 30% van het te ontwikkelen zonneveld dient ingezet te worden voor landschappelijke inpassing.

Daarnaast zijn er nog beperkingen ten aanzien van de aansluiting op het elektriciteitsnet: een zonneveld moet op een maximale afstand van 2-3 km liggen van een ‘onderstation’ van Stedin; anders wordt de aansluiting zó duur dat je de business case niet positief krijgt.

Als je al deze beperkingen combineert is er maar een beperkt aantal locaties beschikbaar waar een zonneveld überhaupt mogelijk zou zijn. En dan moeten de grondeigenaren nog mee willen werken.

Mogelijkheden voor zonnevelden in Abcoude

1: De Waardassackerpolder

In deze polder is een ingewikkelde situatie. Boeren, grondeigenaren, projectontwikkelaars en bewoners van het dorp (Energiek Abcoude) hebben allemaal hun eigen ideeën. Er zijn twee routes die kunnen leiden tot een zonneveld. Er is een grondeigenaar-niet-boer die wel wil, maar die heeft tot nu toe geen samenwerking weten op te bouwen met boeren en bewoners van de polder. Dat blijkt een moeilijke situatie.

De andere route komt van de polderbewoners zelf. De polderbewoners en Energiek Abcoude hebben al maanden geregeld contact, maar tot nu toe waren de polderbewoners op zijn minst terughoudend. Totdat de gemeenteraad het zonneveldenbeleid vaststelde. Vanaf dat moment lijken zij vaart te willen maken. Het overleg met Energiek Abcoude heeft daarmee een nieuwe impuls gekregen, maar of dit tot resultaat gaat leiden, moeten we afwachten.

zonneveld-abcoude-locatie

2: Het Geingebied

Volgens het zonneveldenbeleid is het hele gebied rond het Gein verboden voor zonnevelden. Dat is jammer, want Energiek Abcoude had een mooi veld op het oog, met een redelijke kans om het aangesloten te krijgen op het stroomnet. Groot voordeel is dat dit veld voor vrijwel niemand zichtbaar is. Alleen mensen die wachten op de trein zouden het kunnen zien.

De wethouder verklaarde die merkwaardige sluiting van het Geingebied (dat in alle vorige versies van de plannen wel geschikt werd geacht voor zonnevelden) door te zeggen dat hij bang was voor verzet van de vereniging Spaar Het Gein (SHG).

Daarop is Energiek Abcoude in gesprek gegaan met dat SHG. Mochten we het eens worden over de voorwaarden waaronder zo’n zonneveld toch tot stand zou kunnen komen, kunnen we, ondanks het raadsbesluit van mei, naar de gemeenteraad om een vergunning aan te vragen.

zonneveld-gein-gebied-locatie
Praktisch de enige plek waar het potentiële zonneveld Gein Noord vanaf de openbare weg te zien zou zijn. In de verte. Minder bezwaarlijke locaties zijn nauwelijks denkbaar

Zonnevelden in Baambrugge

Een groep inwoners uit Baambrugge onderzoekt of de inwoners zelf een zonneveld kunnen gaan ontwikkelen, voor en door de inwoners van het dorp.

De eerste aanzet hiervoor werd gedaan in het digitale dorpsberaad dat in februari 2021 werd gehouden. Meer dan 80 procent van de 170 deelnemers vond dat Baambrugge haar steentje moest bijdragen aan de energietransitie. En als er dan toch zonnevelden komen (omdat wind door de gemeente is uitgesloten) vond een ruime meerderheid het een goed idee om het initiatief in eigen hand nemen. Met deze opdracht is de werkgroep van Energiek Baambrugge op zoek gegaan naar mogelijk geschikte locaties voor een zonneveld. De voorkeur gaat uit naar een 100 procent lokaal initiatief, zodat ook de opbrengst van het project zoveel mogelijk terugvloeit naar de gemeenschap. Maar ook samenwerking met een ontwikkelaar behoort tot de mogelijkheden. Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met alle grondeigenaren en op dit moment worden drie opties, al dan niet in samenwerking met een ontwikkelaar, nader onderzocht.

Op 11 april en 12 juni jl waren er weer twee goed bezochte bijeenkomsten in Baambrugge en Loenersloot waar Energiek Baambrugge de mogelijke opties en het gemeentelijk beleid zonnevelden nader heeft toegelicht. Voor een verslag van deze laatste bijeenkomst klik hier.

Energiek Baambrugge is nu van plan om als eigen lokale coöperatie een zonneproject in de omgeving van het dorp op te zetten. Veenwind helpt waar mogelijk om dit vorm te geven.

Back to top