energiek-abcoude-logo

Energiek Abcoude

Dorpsberaad Abcoude over nieuwe energie: Wat kan er wél?
Het is je vast niet ontgaan dat er al enige tijd een levendige discussie is over de mogelijke plaatsing van zonnevelden en windmolens in de gebieden rond Abcoude. Daarom is er een digitaal dorpsberaad gehouden op 17 mei om te onderzoeken wat wél kan. Bekijk de YouTube opname van het dorpsberaad terug en de resultaten van de dorpsraadpleging.

Doe mee met de werkgroep
Wij vormen op dit moment een werkgroep die de belangen van alle inwoners vertegenwoordigt bij het leveren van een constructieve bijdrage aan de ambities voor lokale energieopwekking. Wij hebben de ambitie dat deze groep kan verkennen tegen welke plannen wij straks allemaal “ja” zouden kunnen zeggen. Plannen waarmee we ook zorgen dat we allemaal lokaal kunnen profiteren van de opbrengsten. Dit is ook een initiatief waarmee we onszelf als Abcoude positief op de kaart kunnen zetten. Het is belangrijk dat wij dit met elkaar doen.

Meld je aan voor de werkgroep over energieopwekking rond Abcoude, of als vrijwilliger/initiatiefnemer bij Energiek Abcoude, of voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Lees hier meer over de werkgroep.

Over Energiek Abcoude
Wij zijn Energiek Abcoude, een onderdeel van het platform Energieke Rondeveners. Wij zijn bewoners van Abcoude en de omliggende gebieden en zetten ons in om elkaar te inspireren en te helpen met verduurzaming in de breedste zin van het woord. Zo dragen wij reeds bij aan lokale initiatieven om de energieproductie en -consumptie in en rond het huis te verduurzamen. We verzamelen bijvoorbeeld lokale pioniersverhalen en zetten ons in als energiecoaches voor warmtescans en adviesgesprekken.

Wij onderschrijven de doelstelling van de gemeente om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt geïnformeerd over wat er speelt. Wat de dilemma’s en de verschillende belangen zijn. Maar vooral vinden we het belangrijk dat inwoners actief en constructief participeren in de plannen en initiatieven die hiervoor ontwikkeld worden.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je je aansluiten bij onze groep?
Neem dan contact op of mail via jochem@energieke-rondeveners.nl.

Back to top