energiek-abcoude-logo

Energiek Abcoude

Wij zijn bewoners van Abcoude en de omliggende gebieden en zetten ons in om elkaar te inspireren en te helpen met verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Energiek Abcoude

Wij hebben een prijs gewonnen voor beste energie-initiatief van provincie Utrecht. Bekijk in 2 minuten wie wij zijn en wat wij doen:

Nieuwe energie: Wat kan er wél?

Het is je vast niet ontgaan dat er al enige tijd een levendige discussie is over de mogelijke plaatsing van zonnevelden en windmolens in de gebieden rond Abcoude. De vastgestelde klimaatdoelstellingen voor Nederland, gemeente De Ronde Venen en Abcoude kun je hier teruglezen.

Daarom is er in 2021 een digitaal dorpsberaad gehouden om te onderzoeken wat wél kan. Bekijk hieronder de opname van het dorpsberaad terug en de resultaten van de dorpsraadpleging.

Vier werkgroepen

Na het dorpsberaad hebben 25 mensen zich aangemeld om bij te dragen aan de activiteiten van Energiek Abcoude. We presenteerden het Conceptplan Werkgroep Nieuwe Energie en hebben besloten ons te organiseren in vier werkgroepen:

Werkgroep Zonnevelden

Deze werkgroep wordt geleid door Victor Meijer en richtte zich in eerste instantie op het onderzoeken van mogelijke inpassing van zonnevelden en windturbines in de zoekgebieden rond Abcoude, maar is inmiddels enkel bezig met zonnevelden nadat de gemeenteraad windturbines heeft uitgesloten. Lees hier meer over de werkgroep.

Werkgroep Duurzaam huis

Deze werkgroep wordt geleid door Henk Viëtor. De werkgroep wil graag de ervaringen van bewoners bij het verduurzamen van hun huis in kaart te brengen. Deze worden vervolgens gedeeld om goed inzicht te krijgen in welke installateurs voor welk werk aan te bevelen zijn. Deel je ervaring (vergt slechts 1-2 minuten).

Wil jij je huis verduurzamen? Op onze pagina's van Jouw Huis delen we kennis delen en ervaringen. Wil je weten welke subsidies en financiële regelingen er zijn? Energieloket Jouw Huis Slimmer helpt woningeigenaren in De Ronde Venen daarbij.

Werkgroep Zon op (groot) dak

Deze werkgroep wordt geleid door Bé Groen. Doel is om meer grote daken te voorzien van zonnepanelen. Daarbij kun je denken aan daken van grote stallen of daken van bedrijfsgebouwen. Zou je deze groep van nog wat nieuwe energie kunnen voorzien? Laat het ons weten!

Werkgroep Alternatieven

Deze werkgroep houdt zich bezig met de toepassing van innovatieve technieken voor energieprojecten op kleinere schaal, bijvoorbeeld op buurt- of wijkniveau. Deze groep wordt geleid door Cees Wiegel. Heb je ideeën omtrent de inzet van andere energiebronnen dan zonnepanelen in je straat of wijk en/of wil je meehelpen om wijkinitiatieven te ontwikkelen? Meld je ajb

Energiek-Abcoude-kerngroep
De kerngroep vergadert eens per maand.

Over Energiek Abcoude

Wij zijn Energiek Abcoude, een onderdeel van het platform Energieke Rondeveners. Wij zijn bewoners van Abcoude en de omliggende gebieden en zetten ons in om elkaar te inspireren en te helpen met verduurzaming in de breedste zin van het woord. Zo dragen wij reeds bij aan lokale initiatieven om de energieproductie en -consumptie in en rond het huis te verduurzamen. We verzamelen bijvoorbeeld lokale pioniersverhalen en zetten ons in als energiecoaches voor warmtescans en adviesgesprekken.

Wij onderschrijven de doelstelling van de gemeente om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt geïnformeerd over wat er speelt. Wat de dilemma’s en de verschillende belangen zijn. Maar vooral vinden we het belangrijk dat inwoners actief en constructief participeren in de plannen en initiatieven die hiervoor ontwikkeld worden.

Doe mee

Voor elke werkgroep, en voor andere initiatieven, kunnen we nog hulp gebruiken! Heb je energie om ons te helpen en/of heb je nuttige kennis op één van deze thema’s, meld je aan bij ons! Voor vragen, mail jochem@energieke-rondeveners.nl.

-->
Back to top