Uitnodiging-Dorpsberaad-Abcoude-over-nieuwe-energie-social

Dorpsberaad Abcoude over nieuwe energie: “Wat kan er wél?”

17 mei Online via Zoom Door Energiek Abcoude en Energieke Rondeveners

Bekijk de YouTube opname van het dorpsberaad terug en de resultaten van de dorpsraadpleging.

In Baambrugge deden ze het al eerder: een online dorpsberaad om inwoners samen te brengen die zich op praktische en positieve wijze willen inzetten voor een duurzame gemeente. Op maandag 17 mei van 19.00 tot 21.00 (inclusief een pauze) vindt dit evenement plaats via Zoom. Het is een initiatief van Energiek Abcoude, een werkgroep van het platform Energieke Rondeveners.

Tijdens dit dorpsberaad worden Abcoudenaren geïnformeerd over de energietransitie en het lokale beleid omtrent mogelijke plaatsing van zonnevelden en windturbines. Vervolgens gaan we samen onderzoeken wat mogelijk en wenselijk is binnen de zoekgebieden in en rond Abcoude en voldoet aan de doelstelling van het opwekken van energie in onze gemeente. Een werkgroep gaat met de uitkomsten van het dorpsberaad aan de slag.

Het grootste deel van de avond bestaat uit verschillende onderwerpen die alle kort naar voren worden gebracht door diverse mensen, grotendeels inwoners van Abcoude. Bij alle onderwerpen wordt gekeken naar het algemene belang, hoe verstandig om te gaan met de zorgen en dilemma’s, welke kansen zijn er, wat zijn de positieve voorbeelden die inspireren? De aftrap van de avond doen we samen met onze nieuwe wethouder Duurzaamheid, Cees van Uden.

De avond ziet er globaal en onder voorbehoud als volgt uit:

  • Welkom en korte anonieme inventarisatie via online vragen aan de deelnemers (waar woon je, waarom doe je mee e.d.)
  • Interview met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Cees van Uden
  • Stand van zaken globaal en lokaal door Heleen Ekker, expert klimaat & energie bij de NOS
  • Energieopwekking in het landschap
  • Pauze
  • Windturbines en mogelijke impact op de gezondheid
  • De impact op ondernemers en toerisme, boerenbedrijven en jongeren
  • Inbreng van de huidige initiatieven Energiek Abcoude en Energiek Baambrugge, Veenwind en Zon op de Ronde Venen
  • Samenvatting en afsluiting met een poll met stellingen waar iedereen kan stemmen. De uitslag wordt tijdens het programma met de deelnemers gedeeld.

Tijdens het evenement ben je niet in beeld, maar kan je wel vragen stellen via de chatfunctie. Daarnaast kan je anoniem stemmen op verschillende stellingen tijdens de dorpsraadpleging aan het einde van de avond.

Doe je mee? We willen én moeten dit samen doen! Ook jongeren wordt nadrukkelijk gevraagd mee te doen. Meld je nu al aan voor dit dorpsberaad op energiekabcoude.nl (daar vind je ook meer informatie). Je krijgt dan een dag van tevoren de link toegestuurd.

Heb jij voor die tijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op of mail via jochem@energieke-rondeveners.nl

Lees hier de brief die is opgesteld door Energiek Abcoude met meer achtergrondinformatie.

Back to top