dorpsberaad-zonnevelden-baambrugge

Dorpsberaad zonnevelden in Baambrugge

11 april 20.00-21.00 Dorpshuis Baambrugge Door Energiek Baambrugge

Kom naar het dorpsberaad over zonnevelden in Baambrugge

  • Hoe staat het met het plan voor zonnevelden?
  • Waar komen ze te liggen?
  • Wat betekent het nieuw gemeentebeleid voor ons?
  • Welke keuze hebben we als dorp nú te maken

Beslis mee over hoe het verder gaat! Kom naar het dorpshuis of bekijk de live stream op ons Youtube kanaal.

Stand van zaken

Nico Bos, Gerard de Korte en Monica Kwakkelstein vormen het kernteam Energiek Baambrugge. Zij zijn al enige tijd bezig met onderzoek of Baambrugge zijn eigen zonneveld kan ontwikkelen in de omgeving van het dorp. Met het idee dat de opbrengsten van dat veld ook weer terecht komen in Baambrugge, bijvoorbeeld voor sociale projecten.

Nico: “Ruim 2 jaar geleden hebben we een digitaal dorpsberaad gehad in Baambrugge, over de opdracht van de gemeente om zonnevelden te realiseren in de gemeente. Aan dat beraad deden veel dorpelingen mee. Die avond bleek er veel draagvlak om als dorp te onderzoeken of een eigen zonneveld, uiteraard binnen de juiste voorwaarden, mogelijk is. Wij als kernteam zijn daarna in gesprek gegaan met alle lokale boeren en landeigenaren om goed in kaart te brengen waar kansen liggen voor een zonneveld. Ook hebben we meegedacht met de gemeente over hun nieuwe beleid. De vorming van het nieuwe beleid heeft mede door de verkiezingen enige tijd gekost. Daar hebben wij in onze planvorming op moeten wachten. Vandaar dat het van ons uit even stil is geweest. Maar nu is de tijd rijp om onze ideeën aan het dorp voor te leggen.”

Wij willen als dorp invloed hebben

Monica vervolgt: “Het nieuwe beleid wordt op 20 april in de raad besproken. Als dat beleid door de raad wordt goedgekeurd, kunnen partijen starten met de vergunningaanvraag. Als wij als dorp invloed willen hebben op de aanleg van zonnevelden, dan moeten we ons als dorp nu verenigen en zelf het initiatief nemen. En samen dat vergunningstraject gaan starten. Het zou toch zonde zijn als projectontwikkelaars straks vergunningen gaan aanvragen, waardoor wij als dorp niets meer kunnen, of niet zoals wij het graag zouden zien.”

Denk mee

“We willen op dit dorpsberaad horen hoe de Baambruggers hierover denken”, vertelt Gerard. “Want als we dit echt als dorp willen doen, mét winst voor het dorp, dan moeten er wel snel de nodige stappen worden gezet. Er moet startfinanciering worden geregeld, subsidieaanvragen geschreven, plannen worden uitgewerkt etc. Dat kunnen en willen wij alleen als we draagvlak hebben in het dorp én er ook dorpelingen bereid zijn dit met ons samen op te zetten. Want dit kunnen wij niet alleen. Er hangt dus best wel veel af van deze avond. Daarom hopen we dat veel Baambruggers de avond zullen bezoeken, al dan niet online.”

De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis van Baambrugge en is online te volgen via YouTube. Aanmelden voor het dorpsberaad is niet verplicht, maar wel gewenst:

Back to top