Gemeente laat 400.000 euro aan kostenbesparing liggen

De gemeente De Ronde Venen kan jaarlijks ruim 400.000 euro aan kosten besparen door een beloningssysteem in te voeren voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Met dat bedrag kan de afvalstoffenheffing die inwoners betalen dan ook omlaag. Een voorstel van oppositiepartijen werd door de gemeenteraad echter verworpen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “Een beloningssysteem invoeren zorgt ervoor dat het afvalscheidingspercentage omhooggaat, we minder restafval verbranden en daardoor de afvalstoffenheffing voor inwoners flink omlaag kan. Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraad daar niet voor kiest.”

VANG-doelstellingen

De gemeente De Ronde Venen wil graag de landelijke ‘Van afval naar grondstof’ doelstellingen halen, ofwel: de VANG-doelstellingen. Het doel hiervan is om van de 67% afvalscheiding die we nu hebben te komen tot 75% afvalscheiding en om van de huidige 181 kilogram te komen tot maximaal 100 kilogram restafval per huishouden. Landelijk was de doelstelling om dat in 2020 te behalen. Dat is niet gelukt, en daarom moeten er nu echte stappen gezet worden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kosten.

Als inwoners hun afval namelijk beter scheiden en daardoor minder kilo’s restafval per huishouden produceren, hoeft er minder restafval verbrandt te worden. Dat verbranden is niet alleen zonde doordat alle grondstoffen uit het afval verloren gaan, maar het is ook nog eens ontzettend duur. Het is dan ook goedkoper om restafval zoveel mogelijk te scheiden. Gescheiden afvalstromen zoals GFT, PMD en papier kosten weinig of leveren juist geld op.

Flinke kostenbesparing

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde voor om inwoners die een kleine restafvalbak hebben een lager tarief te laten betalen dan inwoners met een grote restafvalbak: diftar op basis van volume. Het college kon echter niet zeggen wat dat betekent voor het aantal kilo’s restafval, het afvalscheidingspercentage of de kosten. De onderbouwing ontbreekt volledig. Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat het door het college gekozen systeem onvoldoende is om de doelstelling van 100 kilogram te halen. Gemeenten met dit systeem hebben gemiddeld 157 kilogram restafval per huishouden.

Daarom stelden PvdA/GroenLinks en CDA voor om inwoners écht te belonen. Door inwoners een korting te geven als zij hun restafvalbak een keer niet aan de weg zetten. Dat kan als je je afval zo goed scheidt, dat je restafvalbak op het moment van ophalen bijvoorbeeld nog maar halfvol zit. Dus hoe beter je je afval scheidt, hoe minder afvalstoffenheffing je hoeft te betalen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat dat zo goed werkt dat de doelen van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval te halen zijn. Niet alleen dat, maar het plan zou op jaarbasis ruim 400.000 euro aan kosten besparen die in mindering gebracht kan worden op de afvalstoffenheffing die alle inwoners betalen.

Pieter Kroon: “Het is teleurstellend dat de gemeenteraad een kostenbesparing van ruim 400.000 euro niet nodig vindt, zonder daar een onderbouwing voor te geven. In plaats daarvoor kiest de gemeenteraad voor het onnodig verspillen van geld en grondstoffen. Dat is niet onze keuze!”

Back to top