Duurzaam Jong Else Rossing

2030 is dichterbij dan je denkt

De 19-jarige Else Rossing vertegenwoordigt met Duurzaam Jong De Ronde Venen de mening van jongeren over duurzame energie in de regio. Windmolens zijn volgens haar juist beschermers van het landschap, in plaats van landschapsvervuiling. Else vindt het belangrijk dat jongeren betrokken worden, omdat het over hun toekomst gaat. Zij zullen de dupe zijn als de doelen in Nederland niet gehaald worden.

“In het najaar van 2020 hebben we Duurzaam Jong opgericht. Met de online tool Swipocratie konden jongeren al hun mening geven over diverse duurzame thema’s en duurzame energie in de regio, maar met Duurzaam Jong kunnen we beter onze stem laten horen en mensen helpen duurzamer te leven. Juist toen we de discussie zagen oplopen wilden we ons steentje bijdragen. Dat hebben we eerst via de media gedaan en daarna hebben we een rondetafelgesprek georganiseerd met belangrijke partijen in de regio, zoals Veenwind, Stop Windturbines Geingebied en Energieke Rondeveners. Het was goed echt met elkaar te praten in één ruimte. Je kent elkaar alleen uit de media en inspreekavonden, waar standpunten fel verdedigd worden. In een rondetafelgesprek zie je dat andere partijen gewoon doen wat volgens hen het beste is, ook al ben je het niet met ze eens. Waar we het wel allemaal over eens zijn is dat de uitvoering bij de gemeente moet liggen.

Discussie

Als Duurzaam Jong maken we ons zorgen over onze toekomst, willen we ons inzetten voor het verduurzamen van onze gemeente en zijn we er persoonlijk natuurlijk ook mee bezig. Denk aan hoe gaan we om met onze energie, grondstoffen en kleding. Wat eten we en hoe reizen we? We vinden dat het niet snel genoeg kan gaan met de energietransitie. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat het noodzakelijk is om om te schakelen naar zon- en windenergie. Als student natuurkunde weet ik dat een mix van deze energiebronnen het meeste oplevert. Praten met elkaar over dit onderwerp is belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van de snelheid van de uitvoering.

Momenteel is windenergie door de gemeente uitgesloten, maar ik verwacht dat die discussie weer op gang gaat komen als er steeds meer plannen voor zonnevelden komen. Dan gaan we dezelfde discussie hebben, waardoor we de beperkte tijd die we hebben, verspelen.  Als we alle duurzame energie met zonnevelden willen opwekken hebben we enorm veel ruimte nodig. Je krijgt dan tegenstand van mensen die geen zonnepark ter grootte van een voetbalveld dichtbij hun huis willen. Misschien kunnen we met zon genoeg energie opwekken in de regio voor de doelen voor 2030, maar hoe bereiken we dan daarna het doel om klimaatneutraal te worden?

2030 is al over negen jaar

Ik ben van jongs af aan al geïnteresseerd in duurzaamheid en heb het van huis uit meegekregen. Ik ben er steeds meer over gaan lezen en op een gegeven moment zag ik dat het zo slecht ging met de aarde dat ik mijn ogen er niet meer voor kon sluiten. Ik mengde mij in debatten op school en als ik mij dan moest verdedigen wilde ik dat wel doen met feiten en wetenschappelijke informatie. Er wordt zoveel foute informatie gedeeld over windenergie. Op posters zie je bijvoorbeeld windmolens afgebeeld die veel dichterbij staan en veel groter zijn dan mogelijk is. Mensen baseren dan hun mening op misinformatie en dat is ook logisch.

Ik wil zelf niet in die val lopen en juist andere mensen helpen door de urgentie te benadrukken met feiten. 2030 is al over negen jaar hè! Die tipping points, omslagpunten, komen echt dichtbij en dan is er geen weg terug. Teveel mensen denken, ‘och het komt wel goed’ en zeggen ‘ik ben niet tegen de energietransitie, maar wel als het hier moet komen in de vorm van windenergie’. Het is niet vanzelfsprekend dat we het gaan halen, we lopen als land enorm achter op onze doelen.

Zeker als het gaat over 2050 of nog later, dan hebben we het wel over mijn toekomst. Uiteindelijk moet ik het grootste gedeelte van mijn leven naar windmolens kijken. Dat vind ik niet erg, want ik vind ze juist mooi. Ze voegen iets toe aan het landschap, in plaats van dat het landschapsvervuiling is. Ze staan er om de natuur te beschermen, mooi te houden en te verdedigen. Ik woon, net als mijn hele familie, al heel mijn hele leven in Baambrugge. Het is mooi groen, ik kan er lekker wandelen en het is toch dichtbij Amsterdam en Utrecht. Dat groen wil ik behouden voor alle generaties.

Jongeren serieus nemen

Het is goed dat jongeren betrokken worden bij de energietransitie. We zijn één van de belangrijkste partijen, omdat het om onze toekomst gaat. Wij moeten leven met de consequenties en de afspraken die nu gemaakt worden. Wij zijn straks de dupe als de doelen niet gehaald worden. Als Duurzaam Jong willen we ons mengen in de gesprekken, maar het zouden niet alleen de jongeren moeten zijn die de stem van de jongeren vertegenwoordigen. Het is tijd dat men jongeren serieus gaat nemen, hoe jong we ook zijn en over welk onderwerp het ook gaat.”

"Ik vind het belangrijk dat jongeren betrokken worden, omdat het over onze toekomst gaat. Wij zullen de dupe zijn als de klimaatdoelen in Nederland niet gehaald worden."

Back to top