Energiecafe-Abcoude-De-Ronde-Venen

Eerste energiecafé groot succes

Het was volle bak bij het Energiecafé in zaal De Sprong boven het zwembad van Abcoude. De zaal is berekend op 50 mensen, er kwamen zo'n 65 man, dus het puilde uit. Zes organisaties gaven updates over hun activiteiten. Er was veel ruimte voor interactie en er werden mooie plannen gesmeden.

Highlights van het energiecafé

Gerard de Korte van Energiek Baambrugge vertelde hoe het dorp zelf in beweging was gekomen om een eigen zonneveld te realiseren, dicht tegen de A2. Mede doordat de boeren niet op 1 lijn bleken te zitten, is dat nog altijd niet gerealiseerd. 

Paul Broos van Veenwind legde uit dat deze cooperatie zowel windmolens wil bouwen als zonneparken aanleggen. Maar wil ook initiatieven in dorpen als Baambrugge en Abcoude ondersteunen, bijvoorbeeld bij de geldwerving.

Problemen zat. De gemeenteraad besloot geen windmolens te accepteren, de subsidiemogelijkheden lopen elk jaar terug, het stroomnet zit vol en de gemeente hanteert omslachtige procedures waardoor ook zonneparken moeilijk realiseerbaar zijn. Maar er zijn nog mogelijkheden. Misschien grijpt de provincie wel in, ten gunste van windmolens (dat waren profetische woorden!), misschien kan een zonneveld bij de A2 bij Abcoude toch nog gerealiseerd worden. 

Jochem Kroezen, tevens voorzitter van de bijeenkomst maar ook spreker voor Energieke Rondeveners, vertelde dat hij in zijn buurt inspanningen verricht om met een groep buren plannen te beramen om van het gas af te gaan. Een andere Energieke Rondevener, Hans van Kessel, vertelde dat de groep tenminste op één punt veel steun krijgt van de gemeente: geld om de energiearmoede in De Ronde Venen, die ettelijke honderden inwoners treft, te bestrijden. Op dit moment wordt voor dit project gezocht naar een groep energieklussers en -coaches.

Energiecafe-Abcoude-De-Ronde-Venen
Victor van Energiek Abcoude geeft een update over de zonnevelden

Victor Meijer vertelde voor Energiek Abcoude dat er wordt gewerkt aan twee zonnevelden: vlakbij de A2 ter hoogte van Abcoude, en in de polder bij het station, tegen de Amsterdamse grens aan. Beide projecten worden door projectontwikkelaars ontwikkeld, en Energiek Abcoude wil alleen meedoen als de plannen aan de wensen van de groep voldoen. Problemen zijn er nog zat, zoals: is een aansluiting op het overvolle stroomnet nog wel mogelijk?

Energiecafe-Abcoude-De-Ronde-Venen
Ruud van Zon op De Ronde Venen

Ruud Vlek van Zon op De Ronde Venen vertelde hoe zijn groep er in was geslaagd honderden zonnepanelen te leggen op daken van gemeentelijke gebouwen, en van een enkele boer. Maar hij wees erop dat er in dezelfde periode eigenlijk duizenden hadden moeten worden gelegd. Belangrijkste knelpunt is de beschikbaarheid van projectmanagers, dus mensen die bereid zijn het in gebruik nemen van een dak op zich te nemen. Kost minder tijd dan je zou denken, zegt hij, want ‘het meeste werk wordt door de technische mensen gedaan’. Wie wil, kan zich melden bij Zon op De Ronde Venen. 

Energiecafe-Abcoude-De-Ronde-Venen
Kyra van Duurzaam Jong

Kyra Mulan van Duurzaam Jong vertelde dat ze graag meer jongeren betrokken wil zien. Dat ze de scholen af wil om steun te werven. En dat Duurzaam Jong mensen heeft die goed overweg kunnen met sociale media die juist jongeren aanspreken. Daar zouden we gebruik van kunnen maken. 

Sommigen uit de zaal vroegen naar de mogelijkheid windmolens te bouwen (antwoord: de gemeente blokkeert dat domweg, maar misschien, blijkt nu, opent de provincie die mogelijkheid wel weer). Sommigen vroegen naar alternatieven, zoals aquathermie (warmte uit water om je huis te verwarmen). 

Conclusies werden niet getrokken; daar was deze vergadering niet voor. Op één na: dit moeten we vaker doen! 

In het najaar wordt het tweede energiecafé georganiseerd, dit keer in Mijdrecht. Blijf via onze nieuwsbrief op de hoogte.

-->
Back to top