windmolen-nieuws

Provincie grijpt in en wil meer windmolens

De provincie Utrecht vindt dat er meer windmolens moeten komen, en dreigt in te grijpen als gemeenten niet zelf voor 1 december met plannen komen.

Op 7 juli maakte de provincie bekend dat alle gemeenten in Utrecht meer moeten doen om hun  energiedoelen te halen. En vooral: er moet meer windenergie in de plannen komen. https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-meer-wind-nodig-voor-behalen-klimaatdoelen

Voor de Energieke Rondeveners is dat geen grote verrassing. We werken hard aan de realisatie van zonneparken, maar windmolens hebben grote voordelen, dat zien wij ook. Een zonnepark produceert maar 10 procent van de tijd: alleen overdag, vooral in de zomer. Een windmolen produceert 37 procent van de tijd: dag en nacht, alle maanden maar ‘s zomers wat minder. Een stroomnet met alleen zonnepanelen is hartje zomer midden op de dag zwaar overbelast. Een stroomnet op windstroom heeft veel minder heftige piekproductie, en geeft veel meer uren bruikbare stroom.

De Utrechtse gemeenten zouden samen in 2030 2,4 TWH elektriciteit moeten opwekken. Zoals het er nu voorstaat, halen we maar net iets meer dan de helft. De gemeenten krijgen tot 1 december de tijd om met nieuwe plannen te komen voor de plaatsing van windmolens, anders gaat de provincie plekken aanwijzen.

Daarop vooruitlopend heeft de provincie gebieden aangewezen waar goede kansen lijken te zijn. In de gemeente DRV zijn drie gebieden aangewezen: Gein Noord, de polder bij Baambrugge, en de polder ten zuiden van Wilnis. Misschien zijn andere plekken ook denkbaar, misschien wel denkbaarder, maar punt is: de provincie wil meer molens.

De gemeente DRV zal haar beleid dus snel moeten bijstellen. Maar het college van B&W had in no time zijn reactie al klaar: het college blijft mordicus tegen windmolens.

-->
Back to top