Energieke-Rondeveners-Ilse

Kijk wat je wel kan doen

Voor de gemeente De Ronde Venen wil Ilse van der Horst laten zien dat duurzaam gedrag niet heel erg moeilijk is en dat je met kleine acties al een bijdrage kunt leveren.

‘Van huis uit was er niet zo heel veel aandacht voor duurzaamheid en milieuaspecten’, vertelt Ilse.  De aandacht voor haar omgeving werd vooral tijdens haar studie op het University College in Leiden aangewakkerd. Tijdens die studie kon ze haar eigen vakkenpakket kiezen en zo zich dus verdiepen in duurzaamheids- en milieu-aspecten.

Voor Ilse, beleidsadviseur duurzaamheid bij gemeente De Ronde Venen, is duurzaam: ‘leven op een manier waarop je in balans met de aarde leeft, zodat er nog genoeg over is voor anderen zodat je de aarde goed achterlaat’.

Tijdens haar studie kwam ze erachter dat ze als student niet zo heel veel kon bijdragen. Daarom is Ilse vooral op zoek gegaan naar de dingen die ze wel kon doen. Bijvoorbeeld je voeding aanpassen, en dan zoveel mogelijk ‘uit de buurt’ eten, je kleding aanpassen door minder belastende materialen te gaan kopen en door minder verpakt voedsel te gaan eten zodat je in ieder geval zo min mogelijk afval produceert. Geleidelijk aan is Ilse steeds minder vlees gaan eten, vooral vanwege het feit dat ze merkte dat er zo gerommeld wordt in de vleesindustrie.

Ze merkte wel dat ‘verminderen’ heel erg benauwend werkte en heeft ook voor zichzelf altijd juist gekeken naar ‘wat kan ik wel doen’ en ‘welke keuzes maak ik daarin?’ Die houding wil ze ook graag doortrekken in haar werk als beleidsadviseur in de gemeente de Ronde Venen. Vooral kijken naar wat haalbaar is per individu en iedereen stimuleren om iets op te pakken wat per persoon haalbaar is of lijkt. ‘Natuurlijk kun je heel lang discussiëren over wat de allerbeste oplossing is’, zegt Ilse, ‘maar het is veel beter om gewoon direct in actie te komen.’

Kijk dus goed om je heen en kijk wat je wel kunt doen. Ze geeft wat voorbeelden die ze zelf met regelmaat uitvoert zoals: eten kopen in bakjes die je zelf meebrengt of kaas bij de kaasboer halen in een kaasdoek, afval scheiden, zwerfafval oprapen, meer lokaal kopen. Zo zijn er maar een paar kleine voorbeelden. Veel mensen doen heel veel van deze dingen al en hebben een groot aantal acties al in hun dagelijkse routine ingebouwd.

Voor de gemeente de Ronde Venen wil Ilse vooral laten zien dat duurzaam gedrag niet heel erg moeilijk is en dat je met kleine acties al een bijdrage kunt leveren.

‘Natuurlijk kun je heel lang discussiëren over wat de allerbeste oplossing is, maar het is veel beter om gewoon direct in actie te komen.’

Back to top