Geiten dragen bij aan herstel uiterwaard in het Gein

Geiten dragen bij aan herstel uiterwaard in het Gein

Natuurschoon herstellen

Halverwege Gein-Noord ligt een uiterwaard in de knik van de rivier. De nieuwe eigenaren sinds 3 jaar, Paul Vigeveno en Karen Ekker, hebben ervoor gekozen dit stukje natuurschoon te herstellen en de oude biodiverse waarden terug te brengen. Het was jarenlang niet onderhouden en een deel ervan was gebruikt als wei voor paarden.

Deze uiterwaard is, als onderdeel van het Gein, NNN-gebied: Natuurnetwerk Nederland. Dat is een classificatie, NNN-gebied geniet bescherming. Behoud & beheer van NNN-gebieden is een van de speerpunten van Europa en wordt gesubsidieerd.

Mede door een provinciale subsidie kon er een herstelplan worden uitgevoerd. Robert-Jan Prins van De Bokkenprins heeft het plan opgesteld en de uitvoering van het herstel gecoördineerd.

Geitenbegrazing en hooien

Al eerder was begonnen met specifieke begrazing door bokken en geiten om de verruiging een halt toe te roepen, zo hebben zij alle bramen weggegeten. De Bokkenprins voert vele biodiverse projecten uit met geitenbegrazing; deze geharde landgeiten eten bij voorkeur houtige en stekelige gewassen. Hierdoor zijn ze erg geschikt om bijvoorbeeld met wilg en braam dichtgelopen rietlanden en oeverlandjes op te knappen. Ze zorgen voor het openhouden van de vegetatie waardoor bloeiende planten een kans krijgen tussen riet, brandnetels en snelgroeiende grassen. Er ontstaat een afwisselendere begroeiing en zowel flora als fauna krijgen meer kans.

Dit jaar is de uiterwaard tweemaal gehooid. Hooien is niet alleen maaien, maar ook het maaisel afvoeren. Hierdoor krijgen stikstof-minnende planten, zoals grassen, brandnetels en bramen minder kans en geef je ruimte aan kwetsbare planten. Het is meer werk, maar als je dat niet doet, verruigt gebied in rap tempo.

De uiterwaard is verder opgeknapt met het uitdiepen van het ringslootje en het ophogen van het ringdijkje waardoor de waterhuishouding in dit gebied sterk is verbeterd. Eigenlijk is het een poldertje omdat het een eigen waterpeil heeft. Bijzonder is ook dat het kleigrond heeft.

Zeldzame planten en dieren komen terug

Nu al zijn zeldzame bloemen waargenomen zoals de schildereprijs, egelboterbloem en dotter en zie je bijzondere vogels zoals het witgatje & veel watersnippen en is het een jachtgebied voor de kerkuil, sperwer en vleermuis geworden. Ook zijn er al veel amfibieën zoals kikkers en salamanders.

Als klap op de vuurpijl heeft het oeverlandje een mooi nieuw robuust houten hek gekregen dat vele vele jaren toegang tot en bewaker van dit bijzondere stukje natuur in het mooie Gein zal zijn.

Back to top