buurtwarmte-achter-de-kerken-abcoude

Buurtwarmte Achter De Kerken Abcoude

Buurtbewoners van Achter de Kerken zijn een initiatief gestart om te zien of en hoe ze hun wijk van het gas af kunnen krijgen. Er is door CE Delft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Op basis hiervan hebben de initiatiefnemers geconcludeerd dat een collectieve oplossing kansrijk is en het onderzoeken waard is.

Dirk, Jochem en Margriet vertellen in bovenstaande video meer over het burgerinitiatief. Jochem en Dirk zijn ook geïnterviewd in Nieuwsronde door RTV De Ronde Venen. Bekijk hier het fragment terug.

Energiemarkt

Tijdens de energiemarkt is het rapport van CE Delft gepresenteerd. Op basis daarvan hebben de initiatiefnemers geconcludeerd dat een collectieve oplossing kansrijk is en het onderzoeken waard is.

> Lees de presentaties van CE Delft en Cazas terug.
> Download het onderzoek van CE Delft

Enquete

De volgende stap is om een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren die een stuk verder gaat dan de variantenstudie en waarin zowel de technische als financiële haalbaarheid van een kleinschalig collectief warmtenet nader wordt onderzocht.

Middels een enquête onder bewoners is gekeken of er voldoende steun is voor deze vervolgstap. Van de 61 ingevulde enquêtes (27 woningeigenaren en 26 huurders) geeft 87% expliciet aan dat ze graag een haalbaarheidsstudie zien.

achter-de-kerken-van-het-gas-af

Haalbaarheidsstudie

Het initiatief-team heeft vervolgens meerdere partijen uitgenodigd om een voorstel te doen voor een haalbaarheidsstudie op maat. In april is er uiteindelijk met drie geschikte en geïnteresseerde partijen gesproken. Zij zijn door het groeiende team van initiatiefnemers aan de tand gevoeld.

Het team heeft vervolgens unaniem gekozen om de volgende fase in zee te gaan met het bedrijf IF Technology. IF Technology sprong eruit vanwege hun zeer uitgebreide en relevante ervaring met vergelijkbare projecten en hun voorstel om een gedetailleerde studie te doen op basis waarvan we straks met veel zekerheid kunnen zien welke kosten en opbrengsten er gemoeid zijn met een collectief warmtenet. De studie wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Utrecht en Cazas Wonen.

Volgende stappen

De planning is dat IF Technology na de zomervakantie van start gaat met de studie en dat dit traject plusminus een 6 maanden in beslag gaat nemen. Er zal frequent overleg zijn tussen IF Technology, de initiatiefnemers en andere betrokken partijen zoals de gemeente en Cazas Wonen. Ook dit traject zullen we weer afsluiten met één of meerdere bewonersbijeenkomsten waarin de resultaten worden gepresenteerd.

Met de studie zal straks duidelijk worden of we als buurt van het gas af kunnen op een manier waar we allemaal beter van worden. Als initiatiefnemers zijn we vooral kritisch op de financiële haalbaarheid. Een collectieve oplossing is alleen levensvatbaar als onze energievoorziening er blijvend eerlijk en betaalbaar door wordt.

Mocht u vragen hebben of zich graag willen aansluiten bij de initiatiefnemers, neem dan vooral contact met ons op!

 

Back to top