Marcel Bank uit Abcoude | Energieke Rondeveners

Marcel Bank maakt plannen voor ‘huis van de toekomst’

Een gasloos huis met zonnecellen, accu’s die energie opslaan, een warmtepomp en een sedumdak met hemelwateropvang. Dat is de wens van Marcel uit Abcoude.

Hij heeft zijn plannen uitgewerkt, maar de welstandcommissie heeft deze om architectonische redenen afgewezen. Toch houdt hij hoop en zolang hij thuis niet verder kan, zet hij zich in voor verduurzaming van de katholieke kerk in Abcoude.

Marcel woont in een jaren ’60 woning in Abcoude. “In mijn woning is veel winst te behalen qua energiebesparing’’, legt hij uit. “En als ik toch aanpassingen ga doen, wil ik meteen groots aanpakken.’’ Aan de voorzijde van zijn woning heeft Marcel een dakkapel; deze zou hij graag verwijderen, waardoor ruimte ontstaat voor de aanleg van zonnepanelen. “Aan de achterkant wil ik een plat dak maken met sedumdakbedekking. Daardoor kan ik hemelwater opvangen in resevoirs. Dit hemelwater kan ik filteren en gebruiken voor de wasmachine, de afwas en het toilet.’’ Ook in de isolatie van de woning is veel verbetering mogelijk. “Waar het nu overal tocht, wil ik zorgen dat geen kiertje meer overblijft’’, lacht Marcel. “Overal waar lucht doorheen kan, gaat energie verloren.’’

De Abcoudenaar wil met deze aanpassingen zijn voetprint op Aarde zo klein mogelijk maken. “Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen’’, is zijn mening. “Als je datgene aanpakt waar je invloed op hebt en allemaal je schouders eronder zet, kun je veel bereiken.’’ Hoewel het dossier eigenlijk al gesloten is, hoopt Marcel op een vervolggesprek met de gemeente, waarin hij zijn plannen nader kan toelichten.

“In mijn woning is veel winst te behalen qua energiebesparing en ga het meteen groots aanpakken”

Back to top