Verzet tegen groei Schiphol

Na jarenlang protest en lobby is het gelukt: Schiphol moet van de overheid krimpen van 500 naar 440 duizend vluchten in 2024 vanwege geluidsgrenzen die overschreden worden. In actie komen heeft zin: teken tegen de 4e aanvliegroute, dien een klacht in bij Bezoek Bas, meet het lawaai via ExPane of sluit je aan bij onze actiegroep.

Nooit meer stilte in onze gemeente?

De gemeente en de Energieke Rondeveners zijn tegen toename van de geluidsoverlast van Schiphol en hebben zich jaren verzet tegen de plannen voor uitbreiding van 500.000 naar 540.000 vluchten per jaar. De overheid heeft in 2022 aangekondigd dat Schiphol moet krimpen naar 440 duizend vluchten. KLM heeft de Staat aangeklaagd en voorlopig gewonnen, dus zeker is dit nog niet.

De krimp is mogelijk wel tijdelijk, want na 2027 mag Schiphol onbeperkt groeien met schonere vliegtuigen. Ook dreigt de rust nog verstoord te worden met een 4e aanvliegroute. De nieuwe route die dit jaar ontworpen zal worden, betekent 120 extra vluchten, elke 8 minuten laag vliegend verkeer over onze gemeente met zowel nacht- en vrachtvluchten. Teken de petitie tegen de 4e route.

Dien een klacht in bij Bezoek Bas

Via Bezoek Bas kun je een klacht indienen of een vraag stellen. Dit kan ook automatisch bij laagvliegend verkeer via Over mijn dak. Heb je een klacht over een specifiek vliegtuig, bekijk dan live het vliegverkeer via Casper Flighttracking.

Dien een klacht in bij Meld Vliegherrie

Op Meld Vliegherrie kun je ook melding maken van overlast door vliegverkeer. De website is open, transparant en maakt persoonlijke verhalen zichtbaar. Het geeft inzicht in het leed achter de vliegtuigoverlast. Lees hier de verhalen van de mensen uit De Ronde Venen. In ruim een jaar tijd zijn er 175.000 meldingen gemaakt, waarvan zo’n 1200 uit onze gemeente.

Wil je nog meer doen?

  • Teken de petitie tegen de 4e aanvliegroute.
  • Ondersteun de civiele rechtzaak als medestander of donateur van Bescheming tegen Vliegtuighinder.
  • Teken de petitie tegen nachtvluchten.
  • Download de app ExPlane en registreer het lawaai in jouw achtertuin.
  • Meet met professionele apparatuur het lawaai in je tuin (zie meer info hieronder).
Schiphol protest krimp luchtvaart

Lokale actie

De Energieke Rondeveners hebben zich aangesloten bij een burgerinitiatief om geluidshinder te meten in De Ronde Venen. Indien je mee wilt doen of meer wilt weten, meld je dan aan via een mailtje.

Verder hebben we meegedaan met het Protestival van Greenpeace in 2019 en het Krimp Luchtvaart protest in 2022. Wil je op de hoogte blijven of meedoen met onze activiteiten, mail dan naar chantal@energieke-rondeveners.nl.

Bewoners in ons gebied zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol. Peter van der Maat is hierbij onze vertegenwoordiger via Dorpsbelangen Baambrugge.

De Omgevingsraad Schiphol is per 1 juli 2023 vervangen door de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Wij hebben ons aangesloten bij Dorpsbelangen Baambrugge die onze gemeente vertegenwoordigt in het Aalsmeer Buitengebied. Ook Stichting Kleine Natuur heeft zich aangemeld voor de MRS.

Hoe meer vliegtuigen, hoe meer overlast

Het vliegverkeer begint om 07.00 en gaat door tot 22.30 en daarnaast zijn er ook nog nachtelijke vluchten die over komen. Dit continue geluid zorgt er voor dat er inwoners zijn die met oordoppen moeten slapen, driedubbelglas in het huis hebben laten zetten zonder dat het een oplossing biedt en het huis soms zelfs ontvluchten als ‘lawaai-vluchtelingen’.

Het aantal klachten uit onze gemeente dat bij Bezoek Bas wordt gemeld groeit elk jaar. De volgende aantallen klachten zijn gemeld:

  • 2018: De Hoef 2.935, Wilnis 689, Vinkeveen 611, Abcoude: 572, Mijdrecht 415 en Baambrugge 45.
  • 2019: Vinkeveen 4.210, De Hoef 998, Wilnis 689, Mijdrecht 609, Abcoude 545 en Baambrugge 285.

In de coronajaren is het aantal klachten verminderd, omdat er (tijdelijk) minder vliegbewegingen waren.

Wanneer vliegen de vliegtuigen precies?

Wil je weten wanneer je het beste buiten kan zitten zonder dat er om de twee minuten een vliegtuig over je hoofd vliegt die vertrokken is vanaf de Aalsmeerbaan? Dat kan bij wind uit het noordelijk halfrond (NW-N-NO) of tijdens de landingspiek en off-piek (2023) tussen 07:00 – 09:20, 11:00 – 11:40, 13:00 – 13:40, 15:20 – 16:00, 18:20 – 20:00 en vanaf 20:40 uur. Hier vind je het actuele gebruik van de baan.

Hou rekening met de vierdebaanregel (80 extra vliegtuigen per dag in de rustperiode), wat een overlap van landings- en dalingspiek betekent van ± 15 min. De vierdebaanregel mag 20 dagen per jaar worden overschreden (dan zijn er meer dan 80 vliegtuigen in de rustperiode), maar is in de praktijk veel meer, met name in de zomer.

De Aalsmeerbaan wordt in principe als tweede baan ingezet, maar er zijn uitzonderingen. Als het slecht weer is (zwaar bewolkt of mist) dan starten ze de hele dag vanaf de Aalsmeerbaan i.p.v. de Kaagbaan i.v.m. veiligheid voor een mogelijke doorstart (de Zwanenburglaan kruist met de Kaagbaan).

Impact van Schiphol op onze leefomgeving

Op Eerlijk over vliegen vindt je meer info over vliegverkeer en de impact op onze leefomgeving. Bekijk hier interessante reportages van De Monitor over ultrafijnstof en vliegverkeer en woningbouw rondom Schiphol.

Back to top