de-kleine-natuur

De kleine natuur

Stichting De Kleine Natuur maakt zich sterk voor het behoud van de natuur in en rond de Vinkeveense Plassen en de waarde die het heeft voor dieren, planten en niet te vergeten: onszelf.

Onze visie

De Ronde Venen is een uniek gebied in deze regio. De regio wordt al bedreigd door de vele ontwikkelingen en het Groene Hart is schrikbarend kleiner geworden. Vanwege de grote landschappelijke waarde en de cultuurhistorische waarden is het van groot belang dit gebied met RUST te laten. Bovendien zijn De Ronde Venen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Onaanvaardbaar derhalve wanneer dit wordt aangetast door de bouwplannen van de gemeente.

Wat doen we?

We dienen zienswijzen in over het concept ontwerp bestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied.

We kiezen voor kandidaten die de natuur een warm hart toedragen bij de verkiezingen voor inwonervertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Zie voor meer informatie: de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol

Back to top