Portret-Fronik-door-Chantal-Bekker-03

Een project zo duurzaam mogelijk realiseren is het mooiste dat er is

Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat zijn gemeenten druk bezig met het hitte- en waterbestendig maken van hun gebied. Fronik Infra uit Mijdrecht helpt gemeenten hierbij en streeft ernaar om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren.

Joke Fronik: “Vanuit Mijdrecht zijn wij al 60 jaar werkzaam als grond-, water- en wegenbouwbedrijf. Eigenlijk werken wij aan alles wat onder de straat zit, maar ons specialisme is de aanleg en reconstructie van alle typen (diep)riool. Ons werkgebied strekt zich uit van Zaandam tot Rotterdam en Utrecht. Met twintig vaste medewerkers en zo’n dertig freelance medewerkers realiseren we diverse projecten voor met name gemeenten, bouwende ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwverenigingen en bedrijven.

Hitte- en waterbestendigheid

Vanwege klimaatverandering staan we allemaal, en met name gemeenten, voor belangrijke uitdagingen op het gebied van hitte- en waterbestendigheid. Gelukkig hebben veel gemeenten daar rekening mee gehouden in hun beleidsplannen, al ligt de focus vaak nog op het bereiken van bewoners door te streven naar minder stenen en meer groen. Ook subsidies voor groene daken of zonnepanelen moeten burgers helpen in die transitie.

Wij zien dat er voor grotere projecten beleid gemaakt wordt door bepaalde afdelingen binnen de gemeenten, maar helaas zien we te vaak dat die plannen in de uitvoering niet mee worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van infiltratiesystemen of het scheiden van regen- en afvalwater. Wanneer we dit signaleren bieden we het altijd aan, zodanig dat deze aanpassingen alsnog tijdens de uitvoering doorgevoerd kunnen worden. Zo kan er voor de aanleghoogte van een rijweg er bewust voor worden gekozen om deze ruimer beneden de vloerpeilen van de woningen aan te leggen. Hierdoor kan bij hevige regenval het regenwater tijdelijk op de rijweg worden gebufferd en wordt voorkomen dat het regenwater de woningen in loopt. Simpel te realiseren en zonder kostenverhoging. Hier dringen we echt op aan bij de opdrachtgever.

Duurzaamheid is een belangrijk element binnen ons bedrijf. In 2013 zijn we begonnen met het toepassen van de CO2-prestatieladder certificering, die als doel heeft om de CO2-uitstoot van zowel je eigen bedrijf als je projecten terug te dringen. Inmiddels zitten we op het hoogste niveau, 5, als een van de weinige MKB bedrijven. Hierbij moeten we CO2 reduceren in de keten, dus ook bij onze onderaannemers. Dit betekent vaak ook slimmer werken qua planning en locaties.

97% minder CO2-uitstoot

Ons kantoor is aardig duurzaam en het bleek al snel dat meeste CO2 uitgestoten wordt op onze projecten, met name door de machines die vroeger allemaal op diesel draaiden. Inmiddels maken we voor het lichte straatwerk gebruik van elektrische machines. Helaas zijn er nog geen grote machines die volledig elektrisch zijn. Toch realiseren we al 97% minder CO2-uitstoot en ook flink wat stikstofoxiden NOx door het gebruik van de biodiesel HVO100 in onze grote machines. Op projectterreinen zetten we daar grote tanks van neer, zodat onze grote machines het zware werk op een duurzamere manier kunnen verrichten. Wanneer we offertes schrijven maken we daarin altijd duurzame keuzes, omdat dat voor ons niet meer dan normaal is. Onlangs hadden we de CO2-doelstellingen van een project al ruimschoots gehaald en zijn we door blijven draaien op biodiesel, gewoon omdat we dat belangrijk vinden. Het geeft ons echt een goed gevoel als we een project zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren.

Zo hebben we onlangs een mooi project gerealiseerd in Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer. Alles wat vooraf in het beleid en projectplan stond is ook echt uitgevoerd. Het project is hitte- en waterbestendig doordat we diverse waterbergende voorzieningen als wadi’s hebben toegepast. In deze wadi’s zijn verschillende planten en bloemen aangeplant, wat weer goed is voor de biodiversiteit. De parkeervakken zijn met stukken steen en gras afgewisseld van elkaar.

Duurzame oplossingen écht toepassen

Het is belangrijk dat alle ketenpartijen van opdrachtgevers, ingenieursbureaus tot aannemingsbedrijven zich echt verdiepen in de uitdagingen die er liggen voor de nabije en verre toekomst en dat zij alle duurzame oplossingen die er voorhanden zijn kennen en zoveel mogelijk in praktijk gaan brengen. Wij weten inmiddels precies wat er allemaal kan, maar zien helaas dat er niet altijd voor de meest duurzame oplossingen gekozen wordt. Onze overtuiging is dat eerder genoemde ketenpartijen in de ontwerpfase met elkaar aan tafel moeten om zo gezamenlijk te komen tot de meest duurzame en klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. Duurzame en klimaatbestendige inrichting vraagt bij aanvang vaak een grotere investering maar betaalt zich in grote waarde uit voor wat betreft woon- en leefgenot en borgt het blijvend gebruik van onze aarde!”

"Het geeft ons als als grond-, water- en wegenbouwbedrijf echt een goed gevoel als we een project zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren."

Back to top