duurzame100-energieke-rondeveners

Energieke Rondeveners in de Duurzame 100 van Trouw

Wij zijn als Energieke Rondeveners apetrots: we staan met ons warmtescan project op plek 79 van de Duurzame 100 van Trouw. Op donderdag 8 oktober wordt de nieuwe lijst feestelijk gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger via deze livestream.

Een groep vrijwilligers heeft de afgelopen twee jaar ruim 400 warmtescans uitgevoerd. Het project warmtescans is geïnitieerd om bewoners bewust te maken van de aanwezige ‘warmtelekken’ in hun woning. Hiermee stimuleren wij het beter isoleren van woningen en het beperken van onnodig energieverlies.

Het project is het eerste en zeer succesvolle project van ons inwonersplatform. Nog niet eerder is er binnen de gemeente een initiatief voor en door inwoners op gebied van energiebesparing en bewustwording van de noodzaak van isolatie geweest. Dit project maakt de weg vrij voor een succesvolle uitrol van het project Regeling Reductie Energiegebruik van de overheid.

Back to top