Logo-Samen-Sneller-Duurzaam-DRV

Samen Sneller Duurzaam DRV

Samen Sneller Duurzaam DRV is een samenwerkingsverband van vier organisaties die zich bezighouden met de energietransitie en duurzaamheid. Reden van oprichting is de grote urgentie om snel in actie te komen om onze lokale CO2-uitstoot terug te brengen.

Juist onze gemeente staat onder zware milieudruk en heeft te leiden onder een zeer hoge stikstof en CO2-uitstoot door de veeteelt, wegverkeer en bebouwde omgeving in de nabijheid. Ook een ernstige bedreiging voor ons Natura 2000 gebied Botshol. Daarnaast draagt Schiphol nog eens bij aan milieu en geluidsbelasting.

Het landelijke weerinstituut KNMI geeft aan dat we moeten proberen in de komende 9 jaar onze uitstoot flink te beperken. Dat is een enorm korte periode om veranderingen in te voeren maar: niets is onmogelijk! Wij geloven in de goede wil van bewoners en onze gemeente om zich in te zetten. Het goede nieuws is dat er nu vijf lokale organisaties zijn die samen het tij willen keren. Deze samenwerking heeft daarmee een hoge prioriteit gekregen in het transitieproces en geeft aan dat dit kansrijke clubs zijn om je als inwoner of bedrijf bij aan te sluiten.

Wij willen  lokaal  bijdragen door te werken aan een leefbare wereld voor alle jongeren en toekomstige generaties. Laat het verleden niet onze toekomst bepalen!

We leven in Nederland over het algemeen  een vrij comfortabel leven en hoeven echt niet terug naar de steentijd als we minder willen uitstoten. Maar we willen niet achterover leunen en hopen dat het vanzelf wel goedkomt.

de deelnemende organisaties zijn:

Wij verschaffen informatie, staan voor de belangen van inwoners en helpen u als inwoner bij de lokale energietransitie en verduurzaming. De verschillende organisatie willen elkaar ondersteunen en samenwerken op thema’s als zich daar kansen voor aanbieden.

U bent van harte welkom als lid of vrijwilliger bij een van onze organisaties.

Back to top