Duurzaamheidspartners

De duurzaamheidpartners vormen een netwerk van bedrijven en organisaties die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten. Vanuit hun kernactiviteit en hun binding met de gemeente willen zij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig De Ronde Venen. Het manifest is door ruim 50 bedrijven ondertekend. 

Jaarplan

De duurzaamheidpartners komen eens per maand bij elkaar in het gemeentehuis voor overleg en staat o.l.v. ambtenaar Ivar Dorst. In 2023 staan een hoop acties op de jaarplanning.

De werkgroep bewustwording werkt aan:

  • Duurzaamheidsscan bedrijven
  • Stand bij de Techniek 3-daagse
  • Bedrijventoer

De werkgroep bedrijfsvoering werkt aan:

  • Hulp bij opzetten CO2 prestatieladder
  • Energiebestendig maken bedrijventerrein Mijdrecht
  • Warmtenet bedrijventerrein Mijdrecht
Back to top