Duurzaamheidspartners

De duurzaamheidpartners vormen een netwerk van bedrijven en organisaties die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten. Vanuit hun kernactiviteit en hun binding met de gemeente willen zij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig De Ronde Venen. Het manifest is door ruim 50 bedrijven ondertekend. 

Wat doet de kerngroep?

De duurzaamheidpartners komen eens per maand bij elkaar in het gemeentehuis voor overleg en staat o.l.v. ambtenaar Ivar Dorst. 

De werkgroep bewustwording werkt aan:

  • Duurzame ogen scan
  • Stand bij de Techniek 3-daagse op 3,4,5 oktober 2023
  • Bedrijventoer
JaarplanBewustwording 2023

De werkgroep bedrijfsvoering werkt aan:

  • Hulp bij opzetten CO2 prestatieladder
  • Energiebestendig maken bedrijventerrein Mijdrecht
  • Warmtenet bedrijventerrein Mijdrecht
JaarplanDuurzameBedrijfsvoering

Bouwen aan een duurzame en circulaire economie

De Ronde Venen kenmerkt zich door veel bedrijvigheid, een grote agrarische sector, waterrecreatie en wonen vlakbij Amsterdam en Utrecht. De duurzaamheidspartners willen bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente met betrokken inwoners en bedrijfsleven. Zij beschouwen een duurzame en circulaire economie als dé kans voor innovatief ondernemerschap, werkgelegenheid, talentontwikkeling, onderwijs.

Hoe is het ontstaan?

Voor een klimaatneutrale gemeente in 2050 is medewerking nodig van alle inwoners en bedrijven van de gemeente. Een van de speerpunten in het Spoorboekje De Ronde Venen klimaatneutraal in 2050 is bedrijven stimuleren en faciliteren bij verduurzaming. In 2017 heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor verduurzaming van bedrijven. Bij de presentatie hiervan in februari 2018 is een kerngroep duurzame bedrijven gevormd.

Duurzame ogen scan

Een van de grote uitdagingen van verduurzamen is soms het begin. Waar begin ik en wat heb ik allemaal nodig? De duurzaamheidspartners hebben een laagdrempelige Duurzaamheids-scan ontwikkeld. Twee tot drie ondernemers met ieder een verschillende achtergrond, komen graag vrijblijvend langs om de scan uit te voeren en alvast wat tips te geven. De quickwins worden achteraf toegestuurd. De scan duurt niet langer dan 1 uur. Interesse? Stuur dan een e-mail naar communicatie@derondevenen.nl met daarin uw contactgegevens.

De kerngroep komt eens per maand bij elkaar
De kerngroep komt eens per maand bij elkaar

Doe mee als bedrijf

Met jouw hulp lukt het de kerngroep nog beter om de doelen te halen. Daarom vragen wij jou als ondertekenaar van het manifest van de duurzaamheidpartners om u aan te melden voor 1 van de 2 werkgroepen. Dit kost u ongeveer 3 uur per maand. Interesse? Stuur een mail naar bedrijven@derondevenen.nl met daarin uw contactgegevens en bij welke werkgroep u aan wilt sluiten.

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws

Back to top