Logo-Duurzaam-Jong-DRV

Tafelgesprek Duurzaamheid

Wij zijn Duurzaam Jong DRV, een jongerenorganisatie die zich inzet voor de verduurzaming van de gemeente. Enkelen binnen onze groep houden het energiedebat van de gemeente nauw in de gaten. Wij jongeren maken ons grote zorgen over de prognoses van klimaatverandering, en daarom kan deze energietransitie ons maar niet snel genoeg gaan. Er bestaat echter een hoop ophef in de gemeente over met name de vooruitblik van zonneweides en windturbines. Een petitie, grootschalige poster/spandoekcampagnes en overvolle inspreekavonden maken duidelijk dat er een hoop onzekerheid, ja soms zelfs vijandigheid bestaat tegenover deze mogelijke energieprojecten. Bovendien, met het brede scala aan feitenclaims die worden gedaan over deze energievormen door de belangenorganisaties – beweringen die soms zeer tegenstrijdig zijn met elkaar – weten veel burgers nauwelijks nog feit van fabel te onderscheiden. Dat gegeven hindert een uiteindelijk kwalitatief besluit met bijbehorend draagvlak.

Hoewel wij van Duurzaam Jong vrezen dat we die cruciale klimaatdoelen van 2030 niet gaan halen zonder gemeentelijke zon- en windprojecten, zien wij in dat er redelijke zorgen bestaan over zulke ondernemingen; bezwaren die zorgvuldige overweging verdienen. Wij willen daarom alle belangenorganisaties die zich bezighouden met de energietransitie uitnodigen voor een tafelgesprek op 22 juni om 19:30. Wij willen dat vertegenwoordigers van de verschillende voor en tegenpartijen hun motivaties, zorgen, en visies komen delen, en deze bespreken met elkaar onder termen van eerlijke en rationele discussie.Zo hopen wij de grootste knelpunten van het debat te identificeren, om misschien zelfs enkele te verhelpen. Natuurlijk komen we niet overal uit, maar met een constructieve insteek kunnen we toch aardig ver komen. De discussie moet online en na afloop te bekijken zijn voor alle geïnteresseerde burgers en gemeenteraadsleden. Ook Duurzaam Jong DRV zal meedoen, want het gaat primair over ónze toekomst (iets dat nog wel eens over het hoofd wordt gezien in dit energiedebat). Wij hopen op deelname van alle
betrokken belangenorganisaties, opdat we gezamenlijk burgers en raadsleden kunnen informeren over alle relevante feiten en over onze Waarden; hoe verschillend zij ook moge zijn. Tenslotte staat rationeel debat ten grondslag van elke goedlopende democratie, en het is onmisbaar voor zo’n wezenlijke discussie als de klimaat-energiekwestie.

Voor de verandering zal dit in het echt gebeuren en dus niet online. De precieze locatie is nog niet bekend, deze zal nader bepaald worden. Het gesprek zal of live uitgezonden worden, of opgenomen worden om later te delen met de inwoners van de gemeente de Ronde Venen. Verder is het de bedoeling dat elke belangenorganisatie één vertegenwoordiger naar voren draagt die de positie van zijn/haar organisatie zal representeren in de discussie. Er zal een onpartijdige voorzitter het gesprek leiden om een goede structuur te houden en de rode draad van de discussie kan volgen.

Back to top