Blogpost van Hans: Salderen

Nederland moet van het gas af, uiterlijk 2050. De gaskraan in Groningen gaat dicht. We moeten minder CO2 uitstoten en daarom moeten we van de fossiele brandstof af. Duidelijke opgave. Alle huizen in 2050 fossielvrij. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er in 2050 alleen nog maar energieneutrale huizen zijn. Goed geïsoleerd, dus laag energieverbruik en dat wat je nog nodig hebt zelf opwekken.

Ophef over salderen

Om huishoudens te stimuleren zelf op te wekken is de de salderingsregeling in het leven geroepen. Wat je opwekt en niet gebruikt, kan je aftrekken van het gebruik wanneer je niet zelf opwekt. Let op de regeling is dus bedoeld om meer schone energie op te wekken, niet om rijke inwoners extra te belonen, een suggestie die nu soms wordt gewekt.

Waar maken we ons druk over? 96% van de energie die we jaarlijks in Nederland nodig hebben, komt niet van de zonnepanelen op daken van huishoudens. We mogen dan wel kampioen zonnepanelenleggen van Europa zijn, wat we daarmee opwekken in verwaarloosbaar. Waarom dan toch die ophef?

Het is een dure regeling. En als dat wordt geconstateerd, moet er iets mee gebeuren en wordt de oorspronkelijke doelstelling, in dit geval opwekken van schone energie, aanpak van de energiecrisis, volkomen uit het oog verloren.

Deuk in verdienmodel

Het verdienmodel van de energiebedrijven komt onder druk te staan, de regeling slaat een deukje in hun exorbitante winstmarges. Door toepassing van hun eigen modellen, moeten ze nu vaak leveren aan particulieren op het moment dat de prijzen die zij hanteren het hoogst zijn (wanneer er geen zonnestroom is, geen wind en oorlog met Oekraïne).

Maar er speelt nog iets. De energiemaatschappij heeft er helemaal geen baat bij als ik zelf ga opwekken, sterker nog, ik word concurrent op het moment dat ik een energiepositief huis heb. Dan kan mijn buurman z’n Tesla bij mij opladen, voor €0,04/kWh; dat zijn mijn productiekosten.
Energie Samen heeft als strategie voor de toekomst, lokaal opwekken, lokaal opslaan, lokaal distribueren. De Nederlandse energiemaatschappijen, maar ook de netwerkexploitant zijn verouderde bedrijfstakken. Kijk naar Duitsland daar is men al meer dan tien jaar bezig met het opslagvraagstuk. Hier wordt nog gerommeld met accu’s van 10 Kw, daar kan ik mijn elektrische auto niet eens van opladen.

Verouderde bedrijfstakken

Kortom, we snakken naar het eerste coöperatieve energiebedrijf die ons het hele jaar voor €0,04/kWh stroom levert en ons huis snel isoleert en van het gas af helpt. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn.

En waar hebben we het dan over. Slechts 20% van de energiebehoefte in Nederland komt van huishoudens. De rest wordt gebruikt door het bedrijfsleven. Met een beetje inspanning zijn we in 10 jaar energieneutraal. Dan hebben we geen energiebedrijf meer nodig. Jammer dan. We hebben ook geen schoenfabrieken en textielfabrieken meer. Verouderde bedrijfstakken.

Door Hans van Kessel

-->
Back to top