locatie-windmolens-abcoude-vlekkenkaart

Gemeente laat resultaten Zon en Wind kaart zien

Ruim 1500 inwoners hebben via de Zon en Wind kaart aangegeven welke gebieden zij geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. De resultaten zijn te zien op een digitale kaart op derondevenen.nl/resultaten.

Alle ingevulde kaarten samen vormen ‘vlekkenkaarten’. Op die ‘vlekkenkaarten’ is te zien welke gebieden veel inwoners aanwijzen als geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. En welke gebieden inwoners ongeschikt vinden.

In de Zon en Wind kaart geven inwoners aan dat zij mogelijkheden zien voor zonnevelden langs infrastructuur. Maar ook aan de grenzen van de gemeente zien inwoners kansen voor zonnevelden. En bij het bedrijventerrein Mijdrecht, in polders, dichtbij de kernen en langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Lees hier wat de vervolgstappen zijn van de gemeente.

Back to top