zoekgebied-windmolens

Geef aan waar jij windmolens en zonnevelden wilt

Samen met u staan we voor een grote opdracht. We willen als gemeente in 2040 klimaatneutraal zijn: alle energie die we dan verbruiken is duurzaam opgewekt. Daarmee dragen we als gemeente bij aan het klimaatakkoord. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op daken in De Ronde Venen. Hiermee wekken we 20% van onze benodigde energie duurzaam op. Daarmee zijn we er dus nog niet. We hebben daarom ook zonnepanelen op land (zonnevelden) en windmolens nodig.

Nu is de vraag: waar komen deze zonnepanelen en windmolens? Helpt u ons mee zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens? Ga naar zonenwindkaart.nl. Tot 12 oktober 2020 kunt u uw voorkeuren doorgeven!

Back to top