Duurzame kieswijzer

De urgentie van de klimaatcrisis wordt door onze gemeente nog te weinig gevoeld. Ontdek in de duurzame kieswijzer van de Energieke Rondeveners welke partijen de komende vier jaar wél in actie willen komen.

Waarom een duurzame kieswijzer?

De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat is een gigantische opgave en daarvoor moet er nog veel gebeuren. Tot nu toe is er nog niet veel van terecht gekomen.

Plannen voor energieopwekking met windmolens zijn in de raad afgeschoten. Het inrichten van zonnevelden wordt belemmerd door de capaciteit van het electriciteitsnet. Maar ook van de belofte van de gemeente om alle gemeentelijke daken vol te leggen met zonnepanelen is nog weinig waargemaakt. Inwoners die zonnepanelen willen plaatsen op huizen met beschermd dorpsgezicht krijgen daar geen toestemming voor. De provincie vindt dat er bossen aangelegd moeten worden om CO2 op te vangen. Nog geen bos te bekennen in de gemeente, op een tiny forest na. We moeten minder afval produceren. Dat is in 2021 alleen maar toegenomen. Er zouden wijken aangewezen moeten worden om van het gas af te gaan. Dat is met vijf jaar uitgesteld.

De urgentie van de klimaatcrisis wordt nog te weinig gevoeld. Daarom hebben wij een duurzame kieswijzer samengesteld op basis van de partijprogramma’s van de acht partijen die in maart mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ontdek zelf welke partijen de komende vier jaar wél in actie willen komen.

Klimaatambities

In de Groene Venen van 4 maart staat ook een mooie analyse, die de duurzame ambities samenvatten.

Klimaatambities

CDA
 • Betaalbare en overzichtelijke verduurzamingsopgave.
 • Blijven inzetten op RES-bod (regionale energiestrategie) voor 2030 door grootschalige zonnevelden binnen zoekgebieden (Gein en buitenplaatszone Angstel uitgesloten).
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Energie

CDA
 • Isolatie woningen hoogste prioriteit.
 • Één loket voor info subsidiemogelijkheden duurzaamheid.
 • Zonnepanelen boven parkeerplaatsen, langs snelweg en spoor.
 • In 2025 40% geschikte daken bedekt met zonnepanelen.
 • Ondersteuning inwonersinitiatieven zonnevelden binnen zoekgebieden.
 • Komende 4 jaar geen grote windturbines, wel kleine windmolens boerderijen.
 • Sportclubs helpen met verduurzamingsopgave.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Bewustwording

CDA
 • Actieve samenwerking scholen, boeren, imkers en IVN om kennis over natuur, milieu en voedselproductie te vergroten.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Mobiliteit

CDA
 • Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsstromen zoals aansluiting op tram Uithoorn, aanpassing route bus 120 langs station Abcoude.
 • Fietspad tussen Veenweg en Rondweg Mijdrecht.
 • Meer 30 km zones in dorpen.
 • Onnodig doorgaand vrachtverkeer weren.
 • Geen verbreding N201.
 • Sluipverkeer A2 en A9 tegengaan.
 • Wijk- en dorpsbijeenkomsten mbt ideeën verkeersveiligheid.
 • Beperkingen groot grondtransport en controle hierop.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Leefbaarheid

CDA
 • Bewoners helpen straat te verfraaien, bijv. beschikbaar stellen planten, insectvriendelijk zaaigoed en bijenhotels.
 • Zuinig op groen om wateropname bij buien te verbeteren en hittestress te verminderen.
 • Verzetten tegen uitbreiding Schiphol.
 • Cultuurhistorische waarden landschap bewaken en behouden.
 • Duurzaam agrarisch gebruik van grond en actief weidevogelbeheer.
 • Verbetering/vergroting openbare toegankelijkheid Vinkeveense plassen.
 • Aanleggen en onderhouden recreatieve wandelpaden.
 • Biodiversiteit versterken door goed bermbeheer en natuurlijke afscheidingen, geen chemische middelen, bestrijding intensieve exoten.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Voedsel

CDA
 • Lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen. Korte ketens van land naar bord.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Afval

CDA
 • Inwoners financieel belonen bij goed scheiden afval.
 • Inzetten op hergebruik glas, papier, plastic, elektrische apparaten en textiel.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Water

CDA
 • Zuinig op groen om wateropname bij buien te verbeteren en hittestress te verminderen.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Sociaal

CDA
 • Bij groenbeheer mensen inzetten met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Inzetten op preventie en gezond leven met nauwe samenwerking betrokken organisaties.
 • Dorpshuizen Wilnis en Vinkeveen centrale functie.
VVD
RVB
D66
Seniorenpartij
PvdA/GL
CU/SGP
IC

Kieskompas De Ronde Venen

Wil je weten wat de standpunten zijn van de partijen op andere actuele onderwerpen? Vul dan het kieskompas van De Ronde Venen in.

-->
Back to top