Blog van Hans: Schiphol

Het nieuwe jaar is nog niet begonnen of de druk op het kabinet om Lelystad Airport te openen en het luchtruim snel te herzien wordt al weer opgevoerd. De CEO van Schiphol, Benschop, zegt op 4 januari dat groei op zich geen doelstelling meer mag zijn. Dat is in ieder geval al weer een stap vooruit. Voor onze gemeente pakken de plannen voor herziening van het luchtruim niet goed uit. Dus moeten we ervoor zorgen dat de WHO richtlijnen voor geluid gehanteerd gaan worden. Drastische beperking van nachtvluchten en overdag maximaal 375.000 vluchten per jaar. Dat is geen groei maar krimp. Benschop is daar niet aan toe, maar de inwoners van De Ronde Venen wel. Laten wij de druk ook opvoeren. Iedereen om ons heen ervaart de rust als een genot. Voor ons geldt ook “groei op zich mag geen doelstelling meer zijn” we beginnen met een nieuwe lei en nemen daarvoor 1-1-2021 als ijkpunt, heerlijk toch?

Back to top