Lezing: Het klimaatakkoord heeft de gemeente De Ronde Venen bereikt!

Op maandag 29 maart  geeft Heleen Ekker een lezing voor Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude.

“Ons gemeentebestuur is druk bezig met te bedenken waar en hoe uitvoering kan worden gegeven aan het Klimaatakkoord van Nederland uit 2019. Uiterlijk 1 juli moet de energieregio waar onze gemeente deel van uit maakt z’n energiestrategie (de RES) hebben ingeleverd. Na een korte stand van zaken over de urgentie van het veranderende klimaat – waar het immers allemaal om draait – wil ik graag stil staan bij de uitwerking van de (lokale) klimaatplannen. Duidelijk is dat er op veel plaatsen weerstand is, ook in onze gemeente. Met spandoeken maken tegenstanders duidelijk hoezeer ze bevreesd zijn voor de aantasting van ons mooie landschap door windmolens en zonnepanelen. Als specialist klimaat & energie van de NOS is het fascinerend om te zien hoe het mondiale klimaatvraagstuk ook in deze regio is geland en de gemoederen flink bezig houdt.”

Naast haar werk bij de NOS schreef Heleen Ekker twee boeken:

  • Gevoelstemperatuur (2018), waarin de vier weerpresentatoren van de NOS hun persoonlijke visie op het klimaat geven
  • De Gaskolonie (2016), over de gasproblematiek in Groningen en de rol van aardgas in de Nederlandse energievoorziening

Heleen Ekker is journaliste en woonachtig binnen onze gemeente De Ronde Venen.

Deze lezing via Zoom is ook toegankelijk voor belangstellenden buiten Rotary. In de eerste plaats omdat het een actueel onderwerp is binnen onze gemeente en iedere inwoner aangaat! Verder willen we als Rotary meer zichtbaar zijn en daarom onze activiteiten openstellen voor een breder publiek.

We roepen alle clubleden op om deze interessante lezing onder de aandacht te brengen van familie, vrienden en bekenden. Graag de namen en email adressen die zich hiervoor aanmelden doorgeven aan de secretaris Sary Witteveen (scwitteveen@planet.nl). We stellen het maximum aantal toehoorders inclusief leden op ca. 40-50 personen.

 

Marc de By zal als host te zijner tijd een uitnodiging sturen naar alle aangemelde mailadressen om in te loggen voor deze Zoom bijeenkomst.

 

Back to top